Tag Archives: child issue

Stranger Anxiety म्हणजे नेमकं काय, लहान मुलांमध्ये प्रमाण वाढतंय

आपल्या घरातील मुलं सुरक्षित राहावीत यासाठी त्यांना लहानपणासूनच आपण जपत असतो. तर मुलांनाही लहानपणापासूनच आपले आणि परके यातील अंतर कळते. पण काही मुलांना परकी माणसं पाहून एक वेगळीच भीती वाटते आणि अशी मुलं परक्या माणसांसमोर येतच नाहीत. पण अशा परिस्थितीत मुलांची ही भीती काढून त्यांना योग्य ती सवय लावण्याची जबाबदारी ही नक्कीच त्यांच्या पालकांची असते. केवळ आपली मुलं घाबरतात म्हणून …

Read More »